La coscienza di Zeno [Paperback] Svevo
Svevo, Italo
Local libraries
call for availability
Narodna in študijska knjižnica, Trst
Via- ul. S. Francesco 20
34133 Trst Trieste, Italy
COBISS.SI - IZUM
Prešernova 17
2000 Maribor, Slovenia
Library data courtesy of www.worldcat.org